Χρήσιμα

Αστυνομία: (+30) 27330 51209 & 51355
Κέντρο υγείας: (+30) 27330 51242 & 51259
ΚΤΕΛ: (+30) 27330 51229
Ταξί: (+30) 27330 52382
ΕΛ.ΤΑ.: (+30) 27330 51230
Δημαρχείο: (+30) 27330 51239

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης & το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013